poniedziałek, 24 czerwca

Świeć Przykładem – policjanci rozdają odblaski

Funkcjonariusze policyjni z mysłowickiej drogówki rozdają mieszkańcom elementy odblaskowe zgodnie z akcją pn. „Świeć Przykładem”. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Sprawdź

Piesi na drogach stają się słabo widoczni dla innych uczestników ruchu drogowego.

Jesienią i zimą dni są krótsze, a warunki pogodowe pogarszają się. Na drodze bez światła piesi w ciemnych ubraniach z trudem widzą kierowcę samochodu. Zastosowanie elementów odblaskowych zwielokrotnia widoczność pieszych, dając kierowcom więcej czasu na unik lub hamowanie. Prawidłowo noszone światła odblaskowe powinny być umieszczone w miejscu, w którym znajdują się w zasięgu reflektorów pojazdu i są widoczne dla kierowców jadących z obu kierunków, tj. z przodu i z tyłu.

http://infomyslowice.pl/nOLC.html

Zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego piesi chodzący po drodze poza terenem zabudowanym po zmierzchu mają obowiązek używania urządzeń odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników drogi.

bhdq.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *