poniedziałek, 24 czerwca

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Urząd Miasta Mysłowic otrzymał potwierdzenie o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu można będzie przeprowadzić 2 ważne dla miasta inwestycje. Przede wszystkim przebudowana zostanie ulica Okrzei. Zostanie tutaj wykonany chodnik o szerokości 1,6 metra. Na 341 metrach długości przystosowana zostanie nawierzchnia dla kategorii ruchu KR2. Plany zakładają także budowę miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej oraz oświetlenia ulicznego.

Wstępne wyliczenia przewidują, że całkowity koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych. Miasto przeznaczyło na ten remont 75% środków, co w sumie daje kwotę w wysokości około 1,9 miliona. Kolejne prace remontowe będą się odbywać przy ulicy 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Laryską do skrzyżowania Dzierżonia z ulicą Białego Orła. Pracę będą trwały na 833 metrach. Konstrukcja drogi ma być dostosowana do kategorii KR4. Powstaną chodniki o szerokości 2 metrów. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, przebudowane skrzyżowania i rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *